Manuele therapie

SOMT staat voor Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie.

Manuele therapie is een erkend specialisme binnen de algemene fysiotherapie. De SOMT gaat uit van een bio-psycho-sociale benaderingswijze van het gezondheidsprobleem van mensen in relatie tot het bewegend (dis-) functioneren. Deze bio-psycho-sociale benaderingswijze, gezien als een vorm van ‘problem solving’, is nauw verbonden met de invulling van het begrip ‘gezondheid’.

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.
Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. De effecten zijn vaak direct merkbaar, je ervaart een toename in de bewegingsvrijheid en vaak een afname van pijn.

De manueel therapeut is bij uitstek de bewegingsconsulent en casemanager bij gezondheidsproblemen in relatie tot het bewegend (dis-) functioneren. De manueeltherapeut die aan de SOMT afstudeert is door zijn verhoogde diagnostische en therapeutische kennis en door zijn manuele en communicatieve vaardigheden bij uitstek in staat om patiënten met bewegingsgerelateerde problemen een oplossing te bieden. Hij realiseert zich hierbij dat bewegend (dis-)functioneren van mensen niet alleen wordt beïnvloed door biologische factoren, maar ook door persoons- en omgevingsgebonden factoren.
In de visie van de SOMT is de zelfredzaamheid van de patiënt een belangrijk thema, waarbij de hulpverlener (de manueeltherapeut) dit proces, indien nodig multidisciplinair, vanuit zijn professionele achtergrond en competentie kan begeleiden.

Wat is medische trainingstherapie

De Medische Trainings Therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Deze therapievorm, ontwikkeld in Scandinavië, past de principes uit de trainingsleer toe binnen de medisch aangewezen preventie, therapie en revalidatie maatregelen. De medische trainingstherapie is geen fitness of fysiofitness. De medische trainingstherapie is een onderdeel van de manuele therapie. Waar de manuele therapie een scala aan manuele technieken toepast om de verminderde beweeglijkheid te herstellen is de medische trainingstherapie geschikt om een teveel aan beweging te stabiliseren. De sleutel tot succes bij stabiliseren is het doelgericht trainen van de juiste spieren. Daarnaast wordt de sturing van de bewegingspatronen verbeterd en neemt de belastbaarheid van het gewricht- en spierstelsel structureel toe.

Wat is het doel van de medische trainingstherapie?

Het einddoel is een optimaal functieherstel, waarbij het activiteitenniveau vergroot wordt. Goed functioneren is mogelijk als er een evenwicht is tussen de belastbaarheid en de dagelijkse belasting van de patiënt.

Met de medische trainingstherapie kunnen klachten die te maken hebben met houding en beweging en de eventuele beperkingen daarvan worden verholpen.

Hoe wordt de medische trainingstherapie toegepast

De training is gericht op de uitgangspunten en doelstellingen van de individuele deelnemer. De functiegerichte training wordt toegepast met en zonder hulp van toestellen en trekapparaten.
De medische trainingstherapie staat onder supervisie van een fysiotherapeut/manueel therapeut. Door de deskundige begeleiding is de kans op overbelasting of blessures gering.
Op verantwoorde wijze wordt gewerkt aan het functieherstel. Tevens wordt er eventueel een oefenprogramma voor thuis opgebouwd om de zelfredzaamheid te bevorderen en om een herhaling van klachten te voorkomen.

Log in